Uredništvo

Spletne strani smo pripravili sami skupaj z izvajalcem spletnih storitev.

Namen spletnih strani

Podatki na sletni strani so predstavitvene narave s področja osnovne dejavnosti za katere smo registrirani . Zavezujemo se, da so podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni.

Ne odgovarjamo za morebitne tipkarske napake, pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremenimo vsebino, v kolikor ta ni v skladu z našo politiko podjetja.

Pravica uporabe

Spletne strani in vsa njena vsebina je zaščitena s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Vse informacije, besedila, slike ali drugi grafični elementi, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

Prevzemanje odgovornosti

Pri oblikovovanju spletne strani skušamo zagotavljati ažurnost in točnost podatkov. Za njihovo točnost in celovitost ne jamčimo in ne prevzemamo nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Pridružujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Tehnološka izvedba

Tehnološko izvedbo je zagotovilo podjetje Marcelino d.o.o. v sodelovanju z našim podjetjem.

Podatki o podjetju:

Naziv:   TERRA21, TURIZEM, TRGOVINA IN SVETOVANJE D.O.O.

Naslov: VRUNČEVA ULICA 1, 3000 CELJE

Status: Pravna oseba

DDV ID: SI32060017

Matična številka:  7211660000

Datum registracije za DDV:  02.02.2017

Šifra dejavnosti: 79.120 (Dejavnost organizatorjev potovanj)

Urad DURS:  DU Celje

Aktivni transakcijski računi:

Št. računa: SI56 03118-1001148925

Banka:  SKB banka

Direktor:  Kučer Leon

DPC: Marcelino d.o.o., Jurij Cvikl