Podatki o podjetju:

Naziv: TERRA21, TURIZEM, TRGOVINA IN SVETOVANJE D.O.O.
Naslov: VRUNČEVA ULICA 1, 3000 CELJE
DDV ID: SI32060017
Matična številka: 7211660000
Datum registracije za DDV: 02.02.2017
Šifra dejavnosti: 79.120 (Dejavnost organizatorjev potovanj)

Aktivni transakcijski računi / IBAN:
SI67 03118-1001148925, BANKA: SKB banka

Direktor: Leon Kučer